5 december 2012

Bara skog,...

eller en sagoplats... ? 

Först såg jag bara skogen.



Men sedan visade sig skogens
små väsen, ansikten och ögon.... 



 Eller,....


Kanske inte....? 

// Tess