22 oktober 2012

Förflytta sitt varande,...
Tillåta sig göra avslut,...


Lämna min plats 

som inte längre gav växtkraft.

Blommningstiden är förbi...


Förflyttar mig själv, 
då själen redan är på väg,...

och sakta låta mig anta en annan form.


Eller kanske anta sitt eget varande..

formen av sitt egna "Jag",...


Förlita mig helt på att livet 
visar mig vidare framåt,...

Med vetskapen,...

i ljus föds ju nytt liv,....// Tess

2 kommentarer: