2 november 2011

Bardommen,.....


kommer aldrig åter,...
De korta åren som vi får 
då barnen är som skörast.De åren då vi ska stärka
deras självkänsla, 
deras personlighet,
deras trygghet.

Se barnen som den 

största gåvan.

Ta vara på tiden.

// Tess