15 oktober 2014

6 oktober 2014

Även om jag blundar,....Låt ljuset hitta mig,...

Låt det ljusa ta överhanden....
Orka stå stark,....

Det finns ljus,..
som omger mig..


Om jag vänder skuggorna ryggen,...

Blundar för dem,..

Låta mina sinnen
mina ögon,..
söka ljus,....

Som hela tiden också söker efter mig....

Så kommer det att finnas där,
även då jag blundar,...

// Tess


24 september 2014

Blickar Framåt,...


bortom,....
Där ljuset finns...
Önskar mig omslutas av,...

Skingra,...
de tomma mellanrummen,...
där jag upplever tiden stå still,...//Tess

18 september 2014

Hinner inte med,...

nyss var det vår,..


Naturen vaknade sakta till,...


sprött växte sig starkare,..

Sommaren kom,.. 
passerade,....
rusade förbi,..
men jag var i en annan tid 
tycktes gå i slowmotion,...


Nu är hösten redan här,..

Hinner inte,...
inse,..
vila,...

Bara förstår,...
att dagar gått ,..

Försöka följa med i
tidens takt nu och framåt.

// Tess

17 september 2014

Trying,...
to focus,... 


Only on the light,..,.... 


Tiny, tiny drops....


On the edge,....

Hanging on,...


// Tess

11 september 2014

Försöker balansera,...

Svart är inte alltid bara svart.
Vitt är inte heller vitt,...hela tiden.

Precis som mörkret
blir ljus.
Blir också ljuset
åter mörker,...

Försöka vara stor
i sin litenhet,..

Försöka balansera,...

Och om man tappar balansen,
blir allt då grått ?


// Tess

13 juni 2014

Där jag varit,...


Har jag inte velat se allt,...
Hållt för ögonen,..
blockerat och blundat för allt,...Styr nu försiktigt undan det som skymmer,..
suddigt ser jag igen,...
hoppas nu få komma till klarhet,...


  
// Tess