5 december 2012

Bara skog,...

eller en sagoplats... ? 

Först såg jag bara skogen.Men sedan visade sig skogens
små väsen, ansikten och ögon....  Eller,....


Kanske inte....? 

// Tess